Företaget startades efter en utbildning i socialt företagande som Coompanion Jämtland höll i. Vi inledde då ett samarbete med Krokoms Pastorat som sökte någon som kunde driva kaféet i nya Krokom kyrka. Café Fristad var den första verksamhetsgrenen och vi började med lite enklare servering som toast och våfflor. I dag serverar kaféet lunch tre dagar i veckan, sköter bokning av konferenser i fina lokaler och tar också cateringuppdrag.

Det är viktigt att de som arbetar och arbetstränar hos oss är med och bestämmer om både sin egen och företagets utveckling. Företaget startades och drivs av människor som av olika anledningar själva varit arbetslösa under lång tid. Vi har alla varit långtidsarbetslösa. Det gör att vi förstår vad utanförskap kan innebära för en människa. Vi tror att inflytande och medbestämmande är en nyckel till en lyckad väg tillbaka till välmående och delaktighet i samhället. Vi förväntar oss att varje människa har kapacitet att arbeta 100 procent av sin egen förmåga.

Affärsutveckling är enormt viktigt för att vi ska kunna erbjuda fler samma chans, så vi lägger mycket krut på det. Affärsutveckling för oss innebär att vi tar tillvara de kompetenser som följer med varje individ in i företaget och utvecklar nya tjänster utifrån det. För oss är det en bra strategi och det stärker människors självkänsla när de får göra saker de redan kan och är bra på. Ett exempel på det är att vi säljer lokalvård och ett annat som startar nu till hösten 2018 är hunddagis som efterfrågas av en privat marknad,

När människor får makt över sin egen försörjning och får utvecklas i sin egen takt, mår de också bra och kan ge mer till företaget.

”Det är det bästa som hänt mig, där är det tydlighet och struktur och man får vara som man är.”